PRE-PRIMARY     
 ACTIVITIES FOR PRE-PRIMARY STUDENTS           (INFANTIL)FIRST TERM

Us adjuntem els tòpics, cançons i vídeos que treballem a la sessió oral. Cada mes actualitzarem la llista, així que no deixeu de visitar-nos. :)

Os adjuntamos los tópicos, canciones y vídeos que trabajamos en la sesión oral. Cada mes actualizaremos la lista, así que no dejéis de visitarnos. :)


 TOPICS

SEPTEMBER / OCTOBER ( REVISION) 

COLOURS:


NUMBERS:

PARTS OF THE BODY

Games online to review


FEELINGS

Activities online to review
Feelings: listen and repeat II 

FAMILY 
Family finger
 


      Les tutores d'infantil estan treballant  els projectes de "Els mals dels contes" en 4 anys, i el projecte "Bruixes i mags" en 5 anys. 
        Des de l'àrea d'anglés una de les sessions la dedicarem a treballar el projecte de "Els monstres" per seguir la mateixa dinàmica de treball i possibilitar que el contingut siga conegut i interessant per a l'alumne, que pot establir vincles i anticipar-se al contingut.
       Aquest projecte ens ajudarà a aprendre entre d'altres: nombres, colors, parts del cos, membres de la família... i com gestionar la por. 
Es treballarà amb contes i amb temàtica ( cançons, vídeos, jocs de vocabulari...) de Halloween. 
Els contes que treballarem seran:
- The Gruffalo     Las tutoras de infantil están trabajando los proyectos de "Los malos de los cuentos" en 4 años, y el proyecto "Brujas y magos" en 5 años. 
       Desde  el área de inglés una de las sesiones la dedicaremos a trabajar el proyecto de "Los monstruos" para seguir la misma dinámica de trabajo y posibilitar que el contenido sea conocido e interesante para el alumno, que puede establecer vínculos y anticiparse al contenido. 
      Este proyecto nos ayudará a aprender entre otras cosas: números, colores, partes del cuerpo, miembros de la familia... y como gestionar el miedo. 
     Se trabajará con cuentos y con temática (canciones, vídeos, juegos de vocabulario...) de Halloween. 
Los cuentos que trabajaremos serán:
 - The Gruffalo 

Resultado de imagen de the gruffalo

HALLOWEENSongs

Trick or treat
Go away
Who took the candy?
Skeleton dance

Videos
Meg and Mog
Donald Duck Trick or treat